Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

fer un bracet

  1. L'expressió fer un torcebraç (veg. Sens Dubte) té un equivalent d'ús habitual (a la Safor, si més no): fer un bracet. El terme bracet en este context adquirix el significat 'prova de força que consisteix a agafar-se dues persones per la mà i, amb els colzes reposant sobre una superfície plana, tractar cada una de torçar el braç de l’altra' (veg. torcebraç en el diec2). En eixe sentit, u pot jugar-se alguna cosa a bracet o al bracet (segons informen Rafel Ferrando i Vicent Sendra - Mignorn - gener 2013).

    També hi ha l'alternativa tirar a maneta (Joan Olivares - Migjorn - 29.01.2013). I, vaja, també podem trobar en els diccionaris la versió provinent segurament del castellà: fer (o mantindre...) un pols, que és la que es fa servir més habitualment en els mitjans de comunicació.