ferm

·      (dcarreteres) es firme m / fr chaussé f / en pavement n // Superestructura d’una carretera, que suporta directament el tànsit, i que descansa sobre l’espalnació, a la qual transmet les càrregues que suporta. Consta d’un mínim de dues capes (paviment i base) i, de vegades, d’una altra capa anomenada subbase. Cada una d’aquestes capes pot estar constituïda per més d’una capa.