fention*

·       Li apareix a Lluís en documents d’agricultura (96/A2969: «fention / cas. fentión // fenitrotion / fenitrotión» ) contra la mosca de fruita. Per exemple, malation (en castellà, malatión) és la denominació establida per l’ISO (o per l’Index Merck (?))per al que la IUPAC denomina (±) [(dimethoxyphosphinothioyl) - thio] àcid butanedioic diethyl èster (hem trobat per Internet, per exemple, en www.cai.org.ar/medioambiente/malation.htm o en www.kemi.se/bkmregoff/infoamnen.cfm?AmnID=425 o en http://www.hclrss.demon.co.uk/malathion.html ).

·       Ø dec