falsificació

·      Una de les bases de l’antisemitisme nazi es fonamentava en una falsificació de les actes del I Congrés Sionista (Basilea, 1897) publicada com Protocols dels ancians de Sió de Sergei Alexandrovich Nilus (1862-1930). Més referècies en Falsarios y críticos d’Anthony Grafton (Editorial Crítica, 2001) i en Internet. Una falsificació que justifica un genocidi.

·      Erasme de Rotterdam, perseguidor de la falsificació, va falsificar una obra patrística, De duplici martyrio (Anthony Grafton, Falsarios i críticos, 58).