Fontanelles, serra de les ...

·      [96/A3729consell] El document diu Fontanella, però l’Alcover diu: «Les Fontanelles: partida rural dels termes de Culla, de Biar, etc. A més, l’atles de la GEC entra Fontanella en l’índex, però Fontanelles en el mapa.