FEGA

·      Sigla del Fons Espanyol de Garantia Agrāria [97/C7431]