FAO

·      Sigla catalana: fabricació amb ajuda d’ordinador (deabrev); fabricació assistida per ordinador (Solą-Barna). Veg. CAM.