evento

·      Anglicisme semàntic (< event). Mot que ha rebut una accepcció especifica d’informàtica —en castellà—, adaptació del terme anglés, almenys segons l’utilitza Fernando Català (Silla).

·      En el cea es tradueix aquest terme amb el mot hecho. #