estratigrafia

·      Unitats cronostratigràfiques - geocronològiques (parelles d’equivalències ordenades de majors a menors): eonotema - eó, eratema - era, sistema - període, sèrie - època, estatge (o pis estratigràfic) - edat, cronozona - cron.