estocatge*

·      Neologisme (2002, Toni) derivat d’estoc (en anglés, stocking).