Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

estar y pasar por

  1. (LLIÚS 12) Proposen que en català s'utilitzen, «com a equivalent de estar y pasar por, atenir-se, si es fa referència a una disposició, i sotmetre's, si es tracta de la decisió d'un àrbitre (encara que aquesta solució també sigui possible si es tracta de disposicions)». Ho proposa també la CALA (1999). I els d'assessorament lingüístic de la Generalitat de Catalunya :
    «Com a equivalent de l'expressió castellana "estar y pasar por", que sovint és redundant, en català s'utilitzen els verbs atenir-se o sotmetre's.

    En alguns casos convé establir una diferència entre atenir-se i sotmetre's: fer servir atenir-se, si es fa referència a una disposició o a un acord, i sotmetre's, si es tracta de la decisió d'una persona o d'un àrbitre.»

  2. (MOLINER) pasar accepció 29, PASA POR, pàg. 660: «(intr.; "con; sin; por"). *Conformarse con cierta cosa o *acomodarse a cierta cosa: Pasa por todo con tal de que no lehagan trabajar». [No hi referència de llenguatge jurídic]
  3. També s'ha traduït (96/2161cap) «estar y pasar por esta declaración» > «acceptar aquesta declaració».
  4. En el DOGV la traduíem reconéixer i complir + OD (almenys fins al 1998).