Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

estar + gerundi

 1. Segons Lacreu2000:
  Estar + gerundi és una perífrasi correcta quan té un valor de continuïtat o reiteració: Està llegint tota la vesprada. En canvi, no és genuí (sic) quan no hi ha implícita la idea de continuïtat o reiteració: Parla, que t'escolte (millor que: que t'estic escoltant). Quan la perífrasi té afegit el valor de progressivitat al de continuïtat, pot ser preferible en molts casos l'ús del verb anar: El cel es va ennuvolant (millor que: s'està ennuvolant).
 2. Joan Mascarell comenta (Migjorn, 19.02.2003) que també és correcte amb verbs conjugats pronominalment amb un datiu ètic i amb valor imperfectiu: «el rei s'està cagant». Afig un exemple d'Ausias Marc, poema XCVI: «duptant estich fer te rahonament»; i més exemples trets del Tirant lo Blanc:

  - Capítol 110: «En açò aplegaren al palau e trobaren lo Rei en la sala que estava parlant ab los embaixadors de França.» [...] «En aquell dia arribà en la ciutat lo filòsof per qui la Infanta havia tramès en Calàbria, lo qual ella estava esperant ab molt gran desig per demanar-li tota la condició de Felip.» «E lo patge la hi portà e trobà'l que estava passetjant de l'un cap de la cambra fins a l'altre»

  - Capítol 116: «Com Tirant fon en terra trobà a la vora de la mar lo comte d´Àfrica qui l´estava esperant ab molta gent»

  - Capítol 119: «Com fon en la gran sala trobà allí son cosí Diafebus enmig de moltes donzelles, lo qual los estava recitant les amors de la filla del rei de Sicília e de Felip» [...] «e estava admirant encara de les celles que paria fossen fetes de pinzell llevades un poc en alt, no tenint molta negror d´espessura de pèls, mas estant ab tota perfecció de natura»

  - Capítol 283: «Com la Viuda hagué fet açò e hagué fet açò e hagué deixat en la cambra Tirant, cuitadament se n'anà al palau, e trobà la Princesa, que estava dormint en lo llit, e dix-li»

  - Capítol 286: «que poc havia que era vengut, lo negre hortolà, a véu-lo a la porta de la cambra sua, que estava calçant-se unes calces vermelles»

  - Capítol 299: «Aplegat l'ambaixador a la cova per bon espai estigué mirant a Tirant, havent compassió d'ell, e ab gest e cara d'humilitat, ab estil de tal parlar féu principi.»

  - Capítol 304: «E així cascun dia a totes hores estaven fent armes, e moria-hi molta gent d'una part com d'altra»

  - Capítol 309: «E per tal forma estaven esperant los enemics que vinguessen»

  - Capítol 310: «La cruel nova pervenc a notícia del Cabdillo e de Tirant, e per los moros ne fon fet molt extrem dol perquè es tenien tots per perduts e estaven dient entre ells que més valia donar-se al rei Escariano»

  - Capítol 340: «»e los moros estaven mirant en terra e pudien com a cans

  - Capítol 444: «En aquell instant que lo virtuós Capità estec festejant les dames e féu lo parlament de consolació a la duquessa de Macedònia, l'Emperador féu tenir lo consell»

  - Capítol 74: «trobà allí tots los servidors dels quatre cavallers que Tirant havia morts, qui estaven esperant una nau qui prestament devia partir, per passar en la terra ferma»

  -Capítol 100: «E Tenebrós se'n tornà per ses jornaades cavalcant fins que fon ab Felip, lo qual l'estava esperant ab molt gran desig»

  - Capítol 101: «Tirant, mon germà lo duc de Messina vos està esperant, que no es vol seure sens vós»

  - Capítol 106: «Tirant entrà ab la sua presa per la ciutat e trobà lo Mestre en la plaça ab molts cavallers de l'ordre qui l'estaven esperant per a dinar»

  - Capítol 5: «Los cambrers qui estaven fora del retret, estaven escoltant lo dol que lo Rei feia, e com hagué molt plorat e lamentat, féu principi a semblants paraules»

  - Capítol 39: «e tota la nit estigueren llegint fins al matí, que fon ja hora de cavalcar»