estanyatge*

·      Veg. llacunatge*

·      La següent explicació ha quedat obsoleta: «Terme que no recullen els diccionaris i que havíem desenvolupat com a traducció del terme castellà lagunaje*, que tampoc apareix en el drae. És un temari d’enginyer industrial i el terme pertany a un tema de depuració d’aigües: «Electrolisis, lagunaje.» Havíem aplicat el sufix -atge al verb estanyar, que ja recollien els diccionaris, en comptes de la traducció més literal llacunatge*, ja que no existeix el verb llacunar*. » Ara podríem dir que estanyar és un procés natural i el llacunatge* un procediment tècnic, encara que s’assemblen en el fet de crear estanys.

·      Ø diec, dec, dval, Termcat