estadillo

·      (Economia i Comptabilitat) Butlleta d’estat o detall d’estat (?).