espectable

·      Tractament protocolari dels vicepresidents de les Corts valencianes, segons comenta Antoni Vergara (9.7.99, TVE2-PV, retransmissió de la sessió de constitució), mot que diu que havia estat recuperat per Arcadi Garcia. Tot i això, en lloc d’aquest mot s’usa excel·lent.