especejament

·      (dec) m 1 1 Acció d’especejar o especejar-se; 2 l’efecte.