fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

esfingomanòmetre*

  1. En un document de Lluís de la Conselleria de Sanitat i Consum (DOGV - 1994).
  2. Segons ens fa vore Àngel V. Calpe (gener 2005), és una errada per esfigmomanòmetre (DEMED): "Aparell compost essencialment d'un manòmetre d'aire o de mercuri destinat a mesurar la pressió de la sang dins les artèries. El fonament del mètode és contrastar una pressió de valor conegut amb la pressió sanguínia a l'artèria explorada. La pressió exterior s'obté inflant una banda pneumàtica —el braçal— sobre el membre que hom vol explorar. També és anomenat esfigmòmetre i esfigmotonòmetre."