escombrera

·      El decascat no recull l’accepció segona d’aquest mot ‘lugar en el que se tiran los escombros’ (clave), que supose que cal traduir abocador (i no runam).