equacional

·      Tipus d’oració: «Jo no sóc racista, però a qui no deixe passar és als bascos». (Típica oració equacional) (Zèfir 20.6.00).