entreguard

·      (dec) entreguard m 1 constr Acció d’entreguardar.

·      Veg. alineació.