entramat

ˇ      (Espasa-C) entramado, armazón de madera para hacer una pared.

ˇ      (Espasa-C) entramado Arquit Armazón de madera que sirve para hacer una pared, tabique o suelo rellenando los huecos con fábrica o tablazón.

ˇ      Ř decascat : perň hi ha  forja (argamasa) argamassa; i entramado constr entramat.

ˇ      (dec) entramat constr Conjunt de bigues de fusta, de ferro o de formigó, que serveix per a construir un sostre, una paret, etc., omplint els buits entre les bigues, generalment amb obra de fŕbrica o amb empostissat. [Hi ha una errada en congreny]