Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

en relació a

 1. Segons el daux, «locució prepositiva que s’ha de considerar correcta», sinònima d'en relació amb, pel que fa a, relativament a, tocant a, amb relació a. En canvi, el comentari lingüístic dels Flaixos d'Actualitat, «Amb relació a / En relació amb» (04.11.2008) diu:
  Aquestes dues locucions prepositives es poden considerar sinònimes quan signifiquen 'pel que fa a, amb referència a, quant a'. Per exemple: Amb relació a la vostra carta, em plau fer-vos saber..., En relació amb la vostra carta, em plau fer-vos saber...

  D’altra banda, cada una d’aquestes locucions té un significat diferent en altres casos. La locució amb relació a també significa 'envers'. Per exemple: És respectuós amb relació als seus superiors, significa el mateix que És respectuós envers els seus superiors.

  Igualment, la locució en relació amb, a més de ‘pel que fa a’, també pot tenir un altre significat: 'en connexió amb, en correspondència amb'. Per exemple: L'estil no està en relació amb l'assumpte, Posar una persona en relació amb una altra.

  Per acabar, hi ha una forma que hem d’evitar del tot. Es tracta de la forma híbrida en relació a. Aquesta forma no és correcta en català.

 2. Els diccionaris habituals no la recullen, però sí que ho fa el del Salt 2.0 (recordem-ho, l'única versió validada per l'avl fins ara):
  f. en relació amb (o a) Amb relació a, amb referència a, pel que fa a.

  A més, podem trobar més de set-centes referències documentals (llibres) que la utilitzen —no crec que siga fent cas de l'opinió de Ruaix ni per haver consultat el Salt 2.0—, entre les quals n'hi ha dels autors següents: Emili Casanova, Abelard Saragossà, Lluís Payrató, Jaume Vidal Alcover, Toni Badia, Joaquim Martí Mestre, Maria Josep Cuenca, Miquel Pueyo, Antoni M. Badia i Margarit... El Vigilant del Far em comenta que va fer uns comentaris sobre la locució el 24 d'octubre del 2008.

 3. Albert Pla i Nualart en parla en un article del diari Avui (12.02.2010):

  En relació a i en comparació amb

  Una de les coses que un corrector sap i la resta de mortals no saben és que s'ha d'escriure en relació amb o amb relació a i no pas en relació a (que seria un híbrid mal format), i també sap que, segons el diccionari, les dues formes no volen dir ben bé el mateix. Són sabers de mestretites que compliquen de manera absurda i improductiva la correcció, que no fan altra cosa que generar inseguretat en l'usuari. No tenen res a veure amb escriure bé perquè no aporten res que millori l'escriptura. Són distincions només útils per al pobre d'esperit que necessita creure que sap coses que els altres no saben. La correcció està plena de cagallons pedants d'aquest estil que tard o d'hora algú, amb la millor de les intencions, et refrega pel nas dient "Això és incorrecte!". Només cal entrar al Corpus Textual Informatitzat de l'iec per trobar en relació a en escriptors tan reputats com Miquel Martí i Pol, Pere Calders, Josep Pla i un llarg etcètera. Escriure és massa difícil i apassionant per perdre el temps en ridiculeses. I la ironia és que el mateix diccionari que vol filar tan prim cau sovint en el seu propi parany. A l'entrada comparació el diec2 només admet les locucions en comparació de i per comparació a i les distingeix amb matisos d'una subtilitat inextricable, però a les entrades encara, mena i macròfag escriu en comparació amb, una forma lògica si tenim en compte que el verb comparar regeix amb o a i no pas de. I seria ben trist que, en veure-ho, els seus redactors reaccionessin canviant amb per de en aquests articles en lloc d'afegir en comparació amb com a forma sinònima de les altres dues locucions. Perquè, per fer més normal el català, sempre és millor, si no hi ha raons de pes en contra, obrir la correcció perquè aculli tot el que de manera natural ja diem i escrivim.