en puridad

·      En certs contextos no va bé traduir-ho amb clar, clar i català, sense embuts, almenys en un text administratiu; es pot usar en essència, per exemple (Ma, Mi, 23.1.98)