en (prep.)

·      Cal no confondre l’ús de la preposició en per a indicar termini: «ho faré en tres dies», que indica la totalitat del temps del termini; i la preposició composta dins de que només assenyala el cap final (el terme) del termini: «ho faré dins de tres dies». Un altre exemple: «la representació continuará en*/dins de cinc minuts». Segons el diec, en  indica «en quant de temps s’acompleix una acció perfectiva», i en aquest cas no es tracta d’una acció perfectiva, i no estaria clar què s’està dient si no fóra que estem tan acostumats a sentir-ho.