engravar

·      (rosselló95, pàg. 902) «[...] ja que [el riu] “naix”, creix i mor (o engrava, com deien els antics) a la mar.»

·      No té aquest significat ‘desembocar un riu’ en el dval, dec, diec.

·      (dval) v. tr. obr. públ. Afermar el sòl ‘un camí, carretera, etc., amb una capa de grava.