en espera de*

·      Loc. prepositiva no recollida en els diccionaris. Ruaix (daux) diu que s’ha d’admetre i remet a Obs./1, pàg. 142. A més, hi afig que s’ha d’admetre la locució estar a l’espera de.