en color baix

·      En heràldica, s’utilitza la locució en baix, que deu ser la traducció directa de la locució castellana. Els diccionaris recullen el sintagma color baix, per la qual cosa en sembla que en català la forma més correcta i entenedora (atés que baix és una adjectiu i no el nom de cap color i que en baix no està recollit com a locució) és en color baix.