Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

encerrellada

 1. Segons el Diccionari històric del valencià col·loquial de Joaquim Martí Mestre:
  encerrellada f. 'disbarat, barrabassada'.
  És un terme habitual al sud valencià. El fa servir el diputat Torró Gil en les Corts valencianes (2012). Belén Llinares informa (el Campello - 14.12.2012) que recorda l'ús del mot de quan era menuda (anys setanta del segle xx): «¡Quina encerrellada has fet!».
 2. Segons Joaquim Martí Castell («Una contribució a la lexicografia del segle xviii: Marc Antoni d'Orellana»):
  encerrellada f. «La porción de cáñamo que se pone en la rueca para hilar» (I:135). De nou ens ofereix Orellana la primera notícia d'un mot. Format sobre serrell (cerrell), derivat de cerro 'floca de cotó, llana, cànem, etc. a punt de ser filada', amb el sufix -ell (<-ellu)
  El dcvb esmenta la variant encerregada de Mallorca.
 3. També localitzem el terme parònim enserrallada, que Gimeno Betí situa en Benassal (De lexicografia valenciana; consulta: 14.12.2012), i que trobem definit en la Revista Valenciana de Filologia (1951): «Aparell de canyes i rall, utilitzat per calar boqueres».