encabalgar

·      Contra el que podria semblar, si llegim el que diu el vox, aquest verb s’ha de traduir amb recolzar, ja que significa (vox) ‘descansar, apoyarse una cosa sobre otra’, i pot ser intransitiu o pronominal. El decascat ja l’havia traduït «ésser a cavall de», encara que li atribuïa una accepció transitiva que el vox no recull.

·      Tanmateix, el Larousse sí que li dóna la possibilitat transitiva amb dos significats: ‘proveir de cavalls’ i ‘solapar, imbricar’.

·      Es pot traduir amb aquests verbs i règims: encavallar (tr. i pron.), encavalcar (tr.), recolzar (intr.).