empleabilitat*

·      He trobat aquest terme, i empleable, en un anunci de la Generalitat de Catalunya –Institut Català de Noves Professions– (Avui, 15.11.98): «Aula debat sobre Empleablitat: Sóc jo empleable? –capacitat del treballador d’aportar valor afegit a l’empresa–». Cal preguntar al Termcat. #

·      Ø gdlc, diec, dval