embrancament

·      Terme que el decascat dóna per a traduir acometida, però que no apareix amb aquest significat en el diec, dec ni dval, ni el verb embrancar té cap accepció que puga donar lloc a aquest ús: ‘ajuntar-se un camí amb un altre’, ‘enredar-se entre branques’, ‘ficar-se en un assumpte complicat’ o ‘enganxar-se un ormeig amb un obstacle submarí’.

·      Veg. connexió de servei.