elasticitat

·      Termes d’economia: en castellà han aparegut escrits en llibres d’economia «elasticidad precio de demanda, e. de oferta, e. renta de demanda, e. cruzada de demanda, e. arco». La traducció que ha aparegut en català, en un manual de la UOC d’economia política i hisenda pública és: «elasticitat preu de demanda, e. preu d’oferta, e. renda de demanda, e. creuada de demanda, e. arc». (Zèfir, 15.6.00)