Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

dret a / dret de

 1. Vegeu un article de la revista Llengua i administració, número 24 (1986), signat per Oriol Camps, en què fa unes reflexions sobre la qüestió de la combinació del mot dret, l'article i les preposicions a o de.
 2. Provant a resumir-ho, podem concloure que:

  1. L'ús de la preposició de comporta un valor de possessió; l'ús de la preposició a, un valor més actiu de reivindicació:

   Dret de conquesta / Dret a la vida
   Dret de viure / Dret a viure
   Sembla que amb la preposició a, fórmula més habitual, la construcció ha pres un valor més fix. En canvi, amb la preposició de continua mantenint-se un valor més acostat als diferents valors que dóna la preposició (causa, origen).
  2. La construcció és possible amb verbs diferents i, per tant, amb elements diferents:

   Tindre dret a rèplica / Reivindicar el dret a rèplica
   Tindre dret a la rèplica / Reivindicar el dret a la rèplica
   Tindre dret de rèplica / Reivindicar el dret de rèplica
   Tindre dret de la rèplica? / Reivindicar el dret de la rèplica

   (?) Eixa oració la veig més aviat incomprensible.

   Amb el verb tindre no sol utilitzar-se l'article per a l'OD i amb altres verbs és més habitual.
  3. L'article determinat o indeterminat pot precedir el substantiu que especifica el tipus de dret, cosa que comporta matisos semàntics diferents. L'absència d'article va lligada a fórmules més o menys consagrades per l'ús:

   Tens dret a compra / Tens dret a la compra
   Tens dret de compra / Tens dret de la compra?

   (?) Eixa oració la veig més aviat incomprensible.

  4. La construcció amb la preposició de té valors diferents si va precedida o no d'article:

   Tenen el dret de vot (tenen eixe dret)
   Tenen el dret del vot (tenen el dret que dóna el vot)
  5. La construcció amb la preposició de sembla que és més habitual amb el substantiu i no tant amb l'infinitiu:

   Tenen dret de rèplica

   Tenen dret de replicar
  6. Si el mot dret porta l'article determinat, sol construir-se amb la preposició de seguida d'infinitiu:

   Tenen el dret de votar
   Tenen dret a votar