Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

dren

  1. Temari d’auxiliar d’urbanisme (Maribel, 07.07.1997). El terme pertany, segons el moliner i el dval al camp de la cirurgia, i no al de les obres públiques. Sembla que també ha arribar a este camp.
  2. Segons les diverses aparicions que té en el dvisual:
    3.23.15 dren / dren [És un tub que sobreïx en una vora de la base d’un mur de contenció]
    5.02.14 [És un tub llarg i horitzontal que naix vora el fons d’un pou i s’estén en un sentit perpendicular]
    5.07.20 [El mateix tub que en 3.23.15, però en un canal a mitja costa, a la base del mur de sosteniment, per la banda interior, davall del llit d’aigua, en una zona anomenada escorrentiu / mechinal, cantimplora]