fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

dosier

  1. Per fi el DPNH recull la forma dosier per a l'espanyol (i plural: dosieres): "conjunto de documentos sobre un asunto que se guardan juntos". Tanmateix, el DRAE01 continua sense incloure la modificació en Internet (23.11.2005 dc.).
  2. (2001) Increïble, l'han perdut mentre feien l'edició, i ara torna a ser manlleu no adaptat en el DRAE01: "dossier. (Voz. fr.). Informe o expediente".
  3. Confirmació del servei de consultes de la RAE: "Estimado señor Boronat: La Academia decidió en el caso de dossier , y vista la falta de frecuencia de la solución castellanizada dosier volver a reproducir la entrada de la 21.ª edición, escribiéndolo con cursiva: dossier. Atentamente: Servicio de consultas del DRAE, Instituto de Lexicografía, Real Academia Española, C/ Academia, 1, 28014 MADRID, España".
  4. (DRAE1992) "dossier. (Del fr. dossier.) m. Informe o expediente.
  5. En català (GD62): "dossier m (fr dossier 1 Conjunt de documents que tenen relació amb un mateix assumpte. El dossier de les noves disposicions municipals. 2 CAmisa o funda de cartolina o plàstic on s'apleguen els documents que fan referència a un mateix assumpte. 3 dossier de premsa Carpeta que conté diverses informacions tècniques, artístiques, etc., destinada a la promoció o al llançament publicitari d'un film, d'una obra de teatre, un servei, un producte, etc. 4 dossier de presentació Dossier que recull els treballs més importants d'un professional independent, el qual l'utilitza per promocionar-se. (sin book)"1