doc

·      (dec) m angl manut Cadascun dels magatzems situats al voltant del moll destinats a rebre mercaderies en dipòsit.

·      > en castellà és (dports) dock* (?). Per a tinglado, veg. magatzem i magatzem de trànsit.

·      El duden no dóna entrada a la paraula doc i utilitza en la descripció del port el mot dipòsit.

·      (dports) 731 doc m / es dock / fr dock / en warehouse // Cadascun dels magatzems portuaris situats al voltant d’un moll destinats a rebre mercaderies en dipòsit.