discapacitat

ˇ      (salt2) 1. f. Minusvalidesa. Aquell home tenia una discapacitat congčnita. \2. adj. i m. i f. Minusvālid.

ˇ      El gdlc (Internet) el recull en la llista quan demanes per discapacitaciķ perō quan polses sobre discapacitat trau un full en blanc.

ˇ      Ø dval, diec