directriu

·      Les normes bàsiques de la Unió Europea que cada estat ha de desenvolupar en la seua legislació són, segons el dval (forma secundària: directiva), l’Eurodiccionari i Carles Duarte (gretel, La redacció de les lleis, «Traducció»: «directriu (i no pas *directiva)»), directrius; segons el diec, directives.

·      15.1.97: em comenta Xavier que el Termcat (telefonada d’ahir) ja ha pres la decisió de proposar directiva també, tenint en compte el que diu l’iec (sessió de l’iec de 1993).

·      (criteris 4, 1999) (cas.) directiva f. > directriu f.; directiva f. [2000]

·      En castellà, aquest terme és directiva, que ha augmentat les seues accepcions des del drae92; abans era sinònim de directriz; segons Lázaro Carreter (El País ...97) hauria de ser directriz.

·      En francés és directive; en anglés, directive.