Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

dindi díndia

  1. Els plurals de gall dindi i polla díndia són galls dindis i polles díndies, a pesar que l'adjectiu dindi recorda pel so el seu origen etimològic i pot portar a una certa confusió quant a la flexió de nombre, com es pot observar en Google, on apareixen el doble d'usos de «galls dindi» que de «galls dindis».

    Les formes de plural d'este adjectiu no apareixen recollides en els diccionaris —supose que perquè no presenten cap misteri—, però sí que apareixen en el Diccionari ortogràfic i de pronúncia de l'Enciclopèdia Catalana.

  2. No he trobat cap llibre que tractara la possible confusió a l'hora d'interpretar dindi o d'indi* (ni que indicara que dindi siga invariable). És esta segona interpretació d'indi*, tanmateix, la que porta a entendre que l'adjectiu podria ser invariable.

  3. Segons el gdlc:
    dindi díndia [de (gall) d'Índies per procedir d'Amèrica, per interpretació de díndies com un pl. de díndia, pres com el nom de la femella, i creació analògica del masculí dindi]

    adj De l'Índia, dit només del gall dindi, la polla díndia i el blat dindi.

  4. Una curiositat sobre el tema (que m'ha indicat Daniel Pérez Grau, 30.08.2005) és que el Meleagris gallopavo té les denominacions titot, gall dindi o polit. Cal tindre en compte, però, que el polit (pòlit o polit cantaire) designa també l'ocell Numenius phaeopus o altres ocells: el Numenius tenuirostris (polit becfí), el Plegadis falcinellus (polit negre o capó reial).