diferiment*

·      Mot que apareix usat sobretot en textos d’economia (en castellà, diferimiento*), encara que també apareix en documents juridicoadministratius. Està ben construït i sembla acceptable. Significa tant ‘acció d’ajornar’ o ‘acció de retardar’ (un pagament), com ‘acció de dilatar el pagament amb terminis’ (més o menys).

·      (Cercaterm 17.4.00): «Tenint en compte el sentit i els exemples que dóna el diccionari del verb "diferir" ("Allunyar la realització d'una cosa; ajornar: Diferir el pagament d'un deute. Diferir una anada..."), no sembla que hi hagi cap problema a acceptar també la forma substantiva "diferiment", derivada del verb.»