desviació de poder

·      És un vici del fi de l’acte administratiu: quan l’administració usa les potestats de què està dotada per a fins diferents dels previstos per l’ordenament jurídic. El control de la desviació de poder és difícil, ja que obeeix a mòbils, a la conducta, a l’esfera interna de qui comet la desviació de poder. (djurespasa)