destí

·      Aquest mot ha vist ampliat el seu camp semàntic amb el significat de ‘destinació’. Compte: no ha passat el mateix respecte de destinació, que no es pot usar amb el significat ‘destí’.