despiece

·      (drae) m. despiezo.

·      (drae) despiezo. m. Acción y efecto de despiezar.

·      despiezar. tr. Arq. e Ingen. depezar2 las distintas partes que componen una obra, o desarmar las piezas de una máquina.

·      Ø decascat

·      > especejament (dec)

·      En principi, d’acord amb les definicions del drae, és un terme del camp de l’enginyeria i l’arquitectura, i no tindria res a veure amb el trossejament de la carn dels animals; llevat de despiezar1 que significa ‘desgarrar, despedazar’, però que és qualificat d’antic i, a més, no és a aquest verb al qual es remet sinó a despezar2.