deslinde i amojonamiento

·      Expressió del llenguatge jurídic; cal traduir-la partionament i fitació (LliD 4, pàg. 219; veg. Lli Adm 8); (decascat) delimitació i fitació. Per tant, més actual i concret el primer, però delimitar conté en la segona accepció (dval) partionar.