Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

deslavazado

  1. Escrivint en castellà, utilitzen aquest adjectiu M. Josep Cuenca i Josep Palomero en sengles articles d'El País del mes d'agost del 2001. El dea dóna referències textos castellans escrits per catalans (Martí de Riquer i C. Laforet) per a l'accepció en qüestió ('inconnex'). Curiós.