fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

desemparança apresa

  1. (BJM, pàg. 104) «[...] cal tot un esforç racional per a utilitzar normalment el català, perquè l'ús del català comporta, generalment, més en algunes parts del nostre territori lingüístic que no en altres, tot un seguit d'estímuls negatius.»