derogació

·      Ordre de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Cičncia, per la qual es deroguen alguns apartats de l’article 4 de l’Ordre de 16 d’agost de 1994, sobre revalidacions dels Certificats Administratius de Coneixements de Valenciŕ. Signada per Fernando Villalonga Campos, DOGV de 22.12.95, segon fascicle.