Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

de minimis

 1. M'avisa Alícia Marqués (15.11.2010) que el Cercaterm del Termcat té una proposta per a l'expressió:

  ca  regla de minimis [de minimis: la], f
  es  regla de minimis
  fr  règle de minimis
  en  de minimis rule Regla que estableix una quantitat límit per sota de la qual la llei eximeix de certes taxes.
  És a dir, confirma que es tracta d'un llatinisme.
 2. En 1996 no vaig trobar en Eurodiccionari documentació per a la locució que apareixia en el text següent:
  [96/A4723CTAS] «Las ayudas que se convocan por esta orden se ajustan a la norma de minimis según la cual las distintas ayudas concedidas a un mismo beneficiario por este concepto no podrán superar la cantidad de 100.000 ecus [...] durante un período de tres años [...]»; en català apareix també com a minimis.
 3. En els servidors d’Internet de la ue no havia trobat cap document que tinguera aquest nom (19.06.1997). Carme Colomer (Indústria) ens diu que és un terme (norma) econòmic de la Unió Europea que indica que una ajuda no pot superar els 100.000 ecus en tres anys. Deu ser un mot format a partir del llatí. Mentre no s’adapte o s’incorpore en els diccionaris l'escriurem en cursiva. Tant en anglés com en francés sembla que l’utilitzen en redona. Possiblement és un sintagma llatí, atés que els anglesos utilitzen també aquesta forma amb la preposició. Cal esbrinar si és un llatinisme dels anglesos (probablement) o dels francesos.
 4. Més documentació:
  (Internet-Unió Europea) State aids: Ireland Commission authorises a production loans scheme offered by the Irish Film Board: «Le gouvernement irlandais avait notifié diverses mesures destinées à promouvoir l'industrie du film et de la télévision. La décision prise aujourd'hui, outre qu'elle autorise ce régime de prêts à la production, lève aussi la clause suspensive qui figurait dans la décision prise en 1994 par la Commission concernant le programme de développement industriel, et permet désormais aux Fonds structurels de participer au financement de ce régime, ainsi qu'au financement de prêts au développement assimilables à des aides de minimis, et d'actions de formation qui ne constituent pas des aides d'État.» / «which constitute so-called de minimis aid, and training support, which does not constitute State aid.»
 5. Trobe en dexprlat els usos següents:
  1798. De minimis granis fit magnus acervus: ‘amb petits grans es fa un gran muntó’.
  1799. De minimis lex non curat: ‘la llei no es preocupa d’assumptes sense importància’. Principi jurídic.