demanial

·      (dec) adj Dit dels béns de domini públic. (=diec)

·      Ø moliner, clave

·      > cas. demanial (djur); (djurespasa) demanio. Þ bienes demaniales. Son bienes afectados al uso general o a los servicios públicos y que gozan de una especial protección [...]»

·      (drae01) demanial. adj. Perteneciente o relativo al demanio.

·      [96/2168ceh;dog17abril] «L'immoble queda integrat en el domini públic de la Generalitat Valenciana i correspon a la Conselleria de Treball i Afers Socials  l'exercici de les competències (*?)demanials sobre aquest.» Em sembla que amb la definició del diccionari no es pot utilitzar aquest adjectiu en aquest context: caldria dir competencies sobre demani o una construcció semblant; o caldria canviar la definició dels diccionaris.