delfinari*

·      Tot i l’ús estés de dofinari, el Termcat (resposta de 2.2.1[mabc1] ) difon delfinari seguint el model d’aquari, columbari, etc.

·      30.01.01: davant el dubte, en el dogv escriuen dofinari*.


 [mabc1] Resposta: La forma que es difon des del termcat és delfinari. En aquest tipus de formacions és preferible, per l'analogia que tu mateix esmentes, de conservar els formants més cultes. Un delfinari designa la instal·lació adequada per a la cria i observació dels delfínids.